placardpt

     Euro 2024


     Sieger
     TurnierSieger 
     Euro 2024-
     Euro 2020
     Euro 2016
     Euro 2012
     Euro 2008
     Euro 2004
     Euro 2000
     Euro 96
     Euro 92
     Euro 88
     Euro 84
     Euro 80
     Euro 76
     Euro 72
     Euro 68
     Euro 64
     Euro 60