Bayerischer Fußball-Verband e. V.

     Germany
     Germany

     Seniors

     Bayernliga 2022/23
     Landesliga
     Südwest (0 Teilnehmer)
     Südost (0 Teilnehmer)
     Nordost (0 Teilnehmer)
     Nordwest (0 Teilnehmer)
     Mitte (0 Teilnehmer)

     EQUIPAS (1196)